เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

ติดต่อสอบถาม

 E-mail :  nat@satitpatumwan.ac.th

   อาจารย์ณัฐ  สิทธิกร  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

 

Copyright © 2021 (Mathemetics Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.